JJim Jil Bang Hồng Hà


 👉Khuyến mãi mua 10 suất tặng 3 suất, từ 01/03/2021 cho đến 01/05/2021

 👉Mua 1 suất body massage  tặng 40 phút foot massage. 

 👉COMBO (XÔNG HƠI HÀN QUỐC + MASSAGE) GIẢM 60%